ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตน์ชัย ไพรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้สภาวะแอลกอฮอล์เหนือจุดวิกฤต
2 การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลช้างและน้ำเสียจากการผลิตกระดาษสามูลช้างร่วมกับฟางข้าว
ปี พ.ศ. 2553
3 การผลิตก๊าซชีวภาพความชื้นต่ำจากกากเบียร์สด
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาเครื่องฟักไข่โดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
5 การผลิตแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากทะลายปาล์มเปล่าและซีเมนต์
6 การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงาน ผลตอบแทนเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ในระดับเชิงพาณิชย์ และระดับชุมชนในประเทศไทย
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณกรดไขมันอิสระของเมล็ดยางพารา
8 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง
9 ผลของการสูบไหลวนและการกวนในถังปฏิกรณ์ที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ และคุณภาพในการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันโค
10 การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของการผลิตไบโอดีเซล ด้วยวิธีการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด
11 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา โดยเครื่องปฏิกรณ์แบบไม่ใช้พลังงานความร้อน
12 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะชุมชนเพื่อใช้ในเตาแก๊สซิไฟเออร์
13 การพัฒนาเครื่องฟักไข่ โดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ ร่วมกับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรมควันยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม
15 การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเศษยางล้อรถที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่น เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
16 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดสำโรง
17 การผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันเมล็ดสำโรง โดยการทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันในไมโครเวฟ
18 การศึกษาการเผาไหม้หยดน้ำมันเมล็ดมะรุม
19 การศึกษาการนำเอาเมล็ดเงาะ จากอุตสาหกรรมการผลิตเงาะกระป๋องมาใช้ในการผลิตเป็นไบโอดีเซล
20 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดสำโรงโดยการทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันในไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
21 การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งสมุนไพรเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยรังสีอินฟาเรด เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพแก่กระบวนการอบแห้ง
22 การปรับปรุงกระบวนการอบแห้งสมุนไพรเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพแก่กระบวนอบแห้ง