ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา สนั่นเมือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 8
7 2551 7
8 2549 1
9 2548 3
10 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์ไคโตซาน-พอลีอะนีลีนคอมโพสิทอิเล็คโทรดเพื่อกำจัดโครเมียมด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
2 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขามและเปลือกหมากโดยเทคนิคการกระตุ้นด้วยสารเคมีและการประยุกต์เพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำบาดาลสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียมเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาชุดทดสอบแบบคัดกรองอย่างง่ายและรู้ผลเร็วเพื่อหาปริมาณสารปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์แบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
5 ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
6 ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
7 การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์
8 ข้าวเสริมธาตุวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์
10 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
11 การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเสริมธาตุซิลิเนียมเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการส่งออก
14 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อมาตราฐานความปลอดภัยในการจำหน่ายและการส่งออก
15 ชุดทดสอบการหาปริมาณสารกำจัดวัชพืชพาราควอทตกค้างในเมล็ดธัญพืช ผัก และผลไม้แบบง่ายและเฉพาะเจาะจง
16 การพัฒนาชุดทดสอบคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และเฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
17 ชุดสำเร็จรูปสำหรับลดปริมาณแคลเซียม เหล็ก คลอไรด์ และไนเตรตไอออนในน้ำบริโภค
18 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
19 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
20 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
21 การพัฒนาอุปกรณ์กรองน้ำสำหรับดูดซับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ำกระด้างจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิค ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าวเพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
23 การดูดซับโครเมียมอิออนในสารละลายด้วยคาร์บอนเตรียมจากต้นไมยราบยักษ์และแกลบข้าว
24 ประสิทธิภาพการดูดซับแคลเซียมในน้ำกระด้างของไคโตซานและไคโตซานที่ปรับปรุงโครงสร้างจากกระดองปูนา
25 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
26 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
27 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าว เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
28 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติ ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
29 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดพิษณุโลก
30 การกำจัดโครเมียมแมงกานีส และตะกั่วด้วยแกลบดำร่วมกับไคโตซานที่เตรียมจากกระดองปูนา
31 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดพิษณุโลก