ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา สนั่นเมือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์ไคโตซาน-พอลีอะนีลีนคอมโพสิทอิเล็คโทรดเพื่อกำจัดโครเมียมด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2555
2 ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
3 การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์
4 ข้าวเสริมธาตุวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์
6 ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
7 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
8 การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2552
10 ชุดทดสอบการหาปริมาณสารกำจัดวัชพืชพาราควอทตกค้างในเมล็ดธัญพืช ผัก และผลไม้แบบง่ายและเฉพาะเจาะจง
11 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
12 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาอุปกรณ์กรองน้ำสำหรับดูดซับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ำกระด้างจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิค ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าวเพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
15 การดูดซับโครเมียมอิออนในสารละลายด้วยคาร์บอนเตรียมจากต้นไมยราบยักษ์และแกลบข้าว
16 ประสิทธิภาพการดูดซับแคลเซียมในน้ำกระด้างของไคโตซานและไคโตซานที่ปรับปรุงโครงสร้างจากกระดองปูนา
17 ชุดสำเร็จรูปสำหรับลดปริมาณแคลเซียม เหล็ก คลอไรด์ และไนเตรตไอออนในน้ำบริโภค
18 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
19 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
20 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
21 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าว เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
22 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขามและเปลือกหมากโดยเทคนิคการกระตุ้นด้วยสารเคมีและการประยุกต์เพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำบาดาลสังเคราะห์
23 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติ ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
24 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดพิษณุโลก
25 การกำจัดโครเมียมแมงกานีส และตะกั่วด้วยแกลบดำร่วมกับไคโตซานที่เตรียมจากกระดองปูนา
26 การผลิตน้ำตาลผงจากน้ำตาลสดธรรมชาติในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดพิษณุโลก