ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา ลีลาวัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 อาหารเสริมและอาหารสุขภาพ: นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
2 การศึกษาเพื่อให้ถึงเป้าหมายการรักษายืนยันประสิทธิผลปลายเปิดแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุมในหลายประเทศหลายศูนย์วิจัยเป็นระยะเวลา26สัปดาห์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยระหว่างการรักษาด้วยอินซูลินสังเคราะห์ซีบากับอินซูลินกลาร์จีนโดยการฉีดวัน
ปี พ.ศ. 2551
3 การสำรวจเพื่อประเมินการดูแลรักษา การควบคุมโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและสภาพสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วยเบาหวานในภูมิภาคเอเชีย
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง insulin resistance, body fat distribution และความผิดปกติด้าน metabolicที่เป็นความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือด ในคนอ้วนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
6 ผลของอทอวาสเตติน (atorvastatin) ต่อการสลายกระดูก(bone turnover) ในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง(คืนทุนบางส่วน 131,860 บาท)
7 โครงการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2544
8 ความชุกของภาวะพร่องวิตามินดี และปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลในนานกว่า 28 วัน ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
9 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไวตามินดีชนิด 1,25-(OH) 2 vitamin D และ 1 อัลฟา-(OH) vitamin D ในการลดการทำงานที่สูงแบบทุติยภูมิของต่อมพาราธัยรอยด์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง