ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา จริยาบูรณ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตไบโอบิวทานอลจากสาหร่าย Rhizoclonium spp. ในกระบวนการหมักแบบแบทช์
ปี พ.ศ. 2561
2 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของนำ้ทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด
3 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2559
4 ชุดกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับทำความสะอาดแก๊สชีวภาพเพื่อใช้งาน ในครัวเรือนโดยการดูดซึมทางเคมีด้วยสารละลายไอรอนคีเลท
ปี พ.ศ. 2558
5 ชุดปฏิบัติการสำหรับการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสารละลายด่างจากเถ้าไม้ยางพาราโดยใช้คอลัมน์บรรจุ
ปี พ.ศ. 2557
6 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น
7 การผลิตไบโอบิวทานอลจากสาหร่าย Rhizoclonium spp. ในกระบวนการหมักแบบแบทช์
ปี พ.ศ. 2556
8 ชุดกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับทำความสะอาดแก๊สชีวภาพเพื่อใช้งาน ในครัวเรือนโดยการดูดซึมทางเคมีด้วยสารละลายไอรอนคีเลท
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน