ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืดในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสำรองยาในหน่วยบริการ ปฐมภูมิในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
3 กลไกและปัจจัยในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยภาคประชาชน
ปี พ.ศ. 2551
4 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคเหนือ
5 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านสถานการณ์บริการภาคประชาชน
6 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือ ในการใช้ยาต้านไวรัสจากวิธีวัดที่แตกต่างกัน กับผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์