ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนาพร วังคีรี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- รัตนาพร วังคีรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 4
5 2553 3
6 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำชนิดใหม่สำหรับการค้นหาผลเฉลยร่วมของปัญหาเชิง ดุลยภาพ ปัญหาอสมการการแปรผัน และ ปัญหาจุดตรึงของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้
2 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาผนวกเชิงแปรผันแบบแยกได้และปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิตร์
ปี พ.ศ. 2557
3 ขั้นตอนวิธีการทำซ้ำแบบทั่วไปโดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบหนืดสำหรับปัญหาปัญหาเชิงดุลยภาพ และ ปัญหาค่าต่ำสุดเชิงคอนเวกต์
4 จุดตรึงคู่และจุดซ้อนทับสำหรับตัวดำเนินการทางเดียวในปริภูมิเมตริกบางส่วน
ปี พ.ศ. 2556
5 การแก้ปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปแบบใหม่ด้วยการส่งทางเดียวแบบหลายค่า
6 การแก้ปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปแบบใหม่ด้วยการส่งทางเดียวแบบหลายค่า
7 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาเชิงดุลยภาพนัยทั่วไป
ปี พ.ศ. 2555
8 ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค
9 ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันนัยทั่วไป และ ปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบหดตัวเทียมโดยแท้ในปริภูมิบานาค
10 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับหาผลเฉลยของปัญหาจุดตรึงปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาเชิงดุลยภาพบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
11 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาเชิงดุลยภาพนัยทั่วไป
ปี พ.ศ. 2553
12 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับหาผลเฉลยของปัญหาจุดตรึงปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาเชิงดุลยภาพบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
13 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาเชิงดุลยภาพนัยทั่วไป
14 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต
ปี พ.ศ. 2552
15 วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับปัญหาเชิงดุลภาพและปัญหาอสมการการแปรผันในปริภูมิฮิลแบร์ต