ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนากร ระวังกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557
2 การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาเครื่องย่อยเส้นใยคาร์โบไฮเดรตเพื่อบูรณาการร่วมเป็นอิฐดินรับแรงนำพลังงานความร้อนต่ำเสริมเส้นใยธรรมชาติชนิดเบาเพื่อการพลิกฟื้นด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบ้านต้นทุนต่ำเชิงนิเวศน์สิ่งแวดล้อม
4 การศึกษาปัจจัยของวัสดุซิลิก้าเพื่อพัฒนาร่วมเป็นวัสดุทนไฟสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรพลังงานความร้อน
5 การพัฒนาและออกแบบอิฐฉนวนมวลเบากันความร้อนโดยใช้ดินท้องถิ่น และผงยางรีเคลมร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์