ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตติกร ผรณสุวรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รัตติกร พรณสุวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาน กิมปี 1
2 อาชัญญา รัตนอุบล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2545 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย
2 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2545
3 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา : ศึกษากรณีตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด และผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด