ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชดาภรณ์ จันทาศรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รัชฎาภรณ์ จันทาศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 5
3 2548 2
4 2543 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาลายพิมพ์ DNA ของมะละกอพันธุ์ดีในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค AFLP
ปี พ.ศ. 2549
2 การคัดเลือกสายพันธุ์แก้วมังกร (Hylocerueus undatus) ในจังหวัดอุบลราชธานี
3 การศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาวิธีการขยายพันธ์และอนุรักษ์เห็ดพื้นบ้านใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
4 การศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาวิธีการขยายพันธ์และอนุรักษ์เห็ดพื้นบ้านใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของปริมาณสารคล้ายออกซิน สารคล้ายจิบเบอเรลลิน และสารคล้ายพอลิเอมีนในการผลิตพริกและแตงกวาอินทรีย์
6 การคัดเลือกสายพันธุ์แก้วมังกรในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาลายพิมพ์ DNA ของมะละกอพันธ์ดีในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค AFLP
8 การศึกษาลายพิมพ์ DNA ของมะละกอพันธ์ดีในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค AFLP
ปี พ.ศ. 2543
9 การศึกษาการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผลตะขบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะขบ