ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชฎาภรณ์ พัฒนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2550 2
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์ต้นทุนการทำนาของชาวนาในเขต เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2 การเพิ่มประสิทธิภาพความเเข็งแกร่งของเนื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภท Earthenware ด้วยเศษแก้ว : ศึกษาชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2552
3 การจัดระบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาห้างหุ้นส่วนสามัญปั้นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2550
4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ของแรงงานระดับบัณฑิต สาขาเซรามิก ในอุตสาหกรรมเซรามิกไทย
5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ของแรงงานระดับบัณฑิต สาขาเซรามิก ในอุตสาหกรรมเซรามิกไทย