ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสิมา อัมพวัน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตกล้วยไม้ฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพานิชย์
2 การศึกษาการเพิ่มปริมาณลูกผสมจากช่อดอกอ่อนที่คัดเลือกแล้วในรุ่นที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2551
4 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
5 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
6 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2550
7 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว (ปี 2550)
8 การพัฒนาการผลิตหัวพันธ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
9 พัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2545
10 การพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซับน้ำและตรวจสอบลักษณะเฉพาะเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงพืช
ปี พ.ศ. 2543
11 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ล่า ลิลลี่ เพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ลา ลิลลี่ เพื่อการค้า (ปี 2542)
13 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ล่า ลิลลี่ เพื่อการค้า (ปี 2543)
14 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตหัวคาล์ลา ลิลลี่ เพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2541
15 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย (ปี 2540)
16 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย
ปี พ.ศ. 2540
17 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย (ปี 2541)
18 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการขยายพันธุ์ลำไย
ปี พ.ศ. 2536
19 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกยอดและคุณภาพของปอสาที่เลี้ยงใน สภาพหลอดแก้ว
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกยอด และคุณภาพของปอสา ที่เลี้ยงในสภาพหลอดแก้ว / รังสิมา อัมพวัน
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกยอด และคุณภาพของปอสาที่เลี้ยงในสภาพหลอดแก้ว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า