ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
2 การเปรียบเทียบสูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ : กรณีศึกษาขนมปังเค้กเนยและคุ้กกี้เนย
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปรียบเทียบสูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ : กรณีศึกษาขนมปังเค้กเนยและคุ้กกี้เนย
ปี พ.ศ. 2551
4 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียปรุงรส
6 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2549
7 ศึกษาสูตรทีเหมาะสมสำหรับการปรุงแต่งไวน์กระชายดำ
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว
ปี พ.ศ. 2547
9 ผลของปริมาณไนโตรเจน ชนิดและอัตราส่วนผสมของกรดอินทรีย์ 3 ชนิดต่อคุณภาพของไวน์กระชายดำ