ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดม พงษ์วุฒิธรรม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 หุ่นยนต์ช่วยฝึกการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดอัตโนมัติ
3 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับพ่นยากำจัดแมลงแบบควบคุมจากระยะไกล
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัมนาสร้างชุดเครื่องจักรต้นแบบ : ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตมันเส้นคุณภาพสูง
5 การพัฒนาแขนกลที่ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อประดิษฐ์ระบบนิวเมติกส์
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาแขนกลที่ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อประดิษฐ์ระบบนิวเมติกส์
7 การพัฒนาแขนกลที่ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อประดิษฐ์ระบบนิวเมติกส์
ปี พ.ศ. 2552
8 การออกแบบตัวควบคุมแบบแปรผันตามเวลาสำหรับระบบไม่เชิงเส้นแบบสามเหลี่ยม
9 การวิเคราะห์ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้แบบจำลองลัมป์พารามิเตอร์และแบบจำลองหนึ่งมิติ
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับแผนกจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
11 การออกแบบตัวควบคุมแบบแปรผันตามเวลาสำหรับระบบไม่เชิงเส้นแบบสามเหลี่ยมทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ อ.รุ่นใหม่
ปี พ.ศ. 2549
12 การออกแบบระบบควบคุมของระบบทำความเย็นแบบดูดซับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 Global Stability by Output Feedback Control for a Class of Nondifferentiable Uncertain Nonlinear Systems