ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- รพีพรรณ วทิตสุวรรณกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล 12
2 อรุณี เดชาพันธุ์กุล 10
3 พรพรหม จินตนา 9
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
5 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
6 นพแก้ว เจริญทิพากร 4
7 ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล 4
8 นันทา เชิงเชาว์ 4
9 ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา 3
10 อรรถวิทย์ สมศิริ 2
11 งบประมาณแผ่นดิน 2
12 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 2
13 แจ่มใส เพียรทอง 2
14 กมลชนก รักเสรี 2
15 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 1
16 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 1
17 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 1
18 สกว Window II 1
19 บัณณวิชช์ สุขประเสริฐ 1
20 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
21 Rapepun Wititsuwannakul 1
22 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 1
23 โชคชัย อินทพฤกษ์ 1
24 ดาราณี ทองอินทร์ 1
25 กำพล ประทีปชัยกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 1
7 2552 3
8 2551 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2546 1
12 2544 1
13 2543 1
14 2541 2
15 2538 1
16 2534 1
17 2525 1
18 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Identification and characterization of Hevea latex peptides enhancing candidacidal activity of amphotericin B
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราให้เข้าสู่พาณิชย์
3 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนภัณฑ์ (การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความปลอดภัยและขนาดยาที่แนะนำของโภชนภัณฑ์ Hb-SBG ในระดับคลินิก)
4 การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2557
5 การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง
6 การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเสริมการรักษาของผลิตภัณฑ์เบต้า 1,3/1,6 กลูแคนชนิดใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายคู่กับเคมีบำบัด
7 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
8 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2556
9 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
10 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
11 นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าใหม่ให้กับน้ำยางพาราจากสารชีวเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้ซีรั่มน้ำยางเพื่อใช้ในการเสริมประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิถีอิมมูนบำบัด
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราเมื่อผลิตสารชีวเคมีสำหรับเวชสำอางมูลค่าสูง
ปี พ.ศ. 2552
13 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา:กระบวนการผลิตระดับก่อนโรงงาน
14 ผลของสารชีวภาพจากน้ำยางพารา Hevea Brasiliensis ต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนัง
15 โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับโรงงานขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลสำหรับไบโอเทคศักยภาพสูง
17 การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุล สำหรับไบโอเทคศักยภาพสูง
ปี พ.ศ. 2549
18 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวโดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากน้ำยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชีวสังเคราะห์ของยางธรรมชาติในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2546
20 การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลสำหรับไบโอเทคศักยภาพสูง
ปี พ.ศ. 2544
21 การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
22 ชีวสังเคราะห์ยางกับพรีนีลเลตเตตโปรตีน
ปี พ.ศ. 2541
23 กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อยางในต้นยางพารา
24 กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารา
ปี พ.ศ. 2538
25 อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-B-กลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารา
ปี พ.ศ. 2534
26 การเตรียมสารเอนไซม์และโคเอนไซม์ที่มีมูลค่าสูงจากกากน้ำทิ้งของโรงงานทำน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2525
27 การวิเคราะห์คุณภาพของพันธุ์ยางพาราโดยอาศัยหลักทางชีวเคมี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 ความสัมพันธ์ในกลไกการทำงานของ nerve growth factor และ tubulin
29 การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเสริมการรักษาของผลิตภัณฑ์เบต้า 1,3/1,6 กลูแคนชนิดใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายคู่กับเคมีบำบัด