ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี เชี่ยววัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์ลายนิ้วมือองค์ประกอบธาตุโดยวิธีอินดักทีฟลีคับเปิลพลาสม่าสเปกโทรเมตรีและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก
3 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบต่อเนื่องสำหรับการศึกษาการดูดซึมได้ของแร่ธาตุและโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2549
4 การเตรียมตัวดูดซับจากซิลิกาเจลที่ใช้แล้ว เคลือบด้วยเหล็กออกไซด์สำหรับกำจัดโลหะ
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาระบบการสกัดแบบต่อเนื่องสำหรับการสกัดเป็นลำดับขั้นเพื่อวิเคราะห์ chemical speciation ของโลหะหนัก
6 โครงการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับธาตุที่มีปริมาณน้อย: การพัฒนาการใช้เทคนิค Stopped - Flow Injection ( Stopped - Fl ) เพื่อวิเคราะห์ไอโอดีนปริมาณน้อยระดับ ไมโครกรัมต่อลิตร โดยอาศัยปฏิกิริยาที่มีการเร่ง
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาระบบการสกัดแบบต่อเนื่องสำหรับการสกัดเป็นลำดับขั้น เพื่อวิเคราะห์ Chemical Speciation ของโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2544
8 การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
9 การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย