ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี ศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26
2 สุปรีชา หิรัญโร 8
3 อรรจน์ เศรษฐบุตร 2
4 ทรงวุฒิ เข็มวงษ์ 2
5 ภาณุพงษ์ ชินมหาวงศ์ 2
6 ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน 2
7 วิชดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
8 พุธทวัน หนูราช 1
9 ศักดิ์สิทธิ์ มิตรเจริญถาวร 1
10 รังสิมันต์ สังขวรรณ 1
11 เฉลิมชาติ ไชยสาร 1
12 เษกศิริ ยางเดิม 1
13 ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 1
14 ปัทมาพร ทวีสุข 1
15 อธิยุต ทัตตมนัส 1
16 ภัทราวัลย์ สอดส่อง 1
17 วาทิต เหมไหรณย์ 1
18 ไม่มีข้อมูล 1
19 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
20 นันทวัลภ์ วุฒินันท์ 1
21 วินัย เดชนที 1
22 จิราวัฒน์ หุตราชภักดี 1
23 กฤษฎา อัชฌาสุทธิคุณ 1
24 แสนสิน ว่องกสิกร 1
25 สุทธิ ชูวิจิตร์ 1
26 อุบล แย้มเกตุหอม 1
27 พรทิพย์ อุ่นเจริญ 1
28 พรชัย ศิริวัชรกุล 1
29 ต้นข้าว พันธ์ครุธ 1
30 ปัญชลีย์ แสงคง 1
31 ดิษพงศ์ พงษ์รัตนกูล 1
32 นฎา พิชยนันท์ 1
33 นนท์ สหายา 1
34 สมพิศ ดวงคำ 1
35 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
36 สรรเสริญ พรขุนทด 1
37 ภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร 1
38 ประภัสสร ใจกล้า 1
39 นันทิชา ขันธวิจารณ์ 1
40 นิรุบล กาญจนางกูรพันธุ์ 1
41 พชรวรรณ ชัยศิรินิรันดร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
43 พัชรภรณ์ ภาณุรัตน์ 1
44 ราชวัลลภ สายทองอินทร์ 1
45 พงศ์ชัย ประภาสุทธิ์ 1
46 ศุภวัฒน์ บางชวด 1
47 ปัญญชา ชะนะยุทธ 1
48 เกรียงศักดิ์ อ่าวอุดมพันธ์ 1
49 อานนท์ กระออมแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 9
4 2555 11
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 2
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 3
11 2546 3
12 2545 5
13 2544 2
14 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเช่าคลังสินค้า ของผู้ประกอบการกรณีศึกษา : โครงการทีพาร์ค บางพลี 1,2 และ 3
2 การรับรู้ของผู้อยู่อาศัยต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง โครงการจัดสรร : กรณีศึกษา โครงการ ไอลีฟทาวน์ พระราม 2 กม.14(แสมดำ) บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 วิธีและมาตรการที่ใช้ในการจัดเก็บค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด:กรณีศึกษา โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
ปี พ.ศ. 2557
5 พฤติกรรมผู้ซื้อทรัพย์รอการขาย : กรณีศึกษา ผู้เข้าชมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินในงานบ้านและคอนโดปี2557
6 การอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในห้องชุดขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุมพินีเพลส พระราม9 - รัชดา
ปี พ.ศ. 2556
7 เหตุผลการฝากขายบ้านและรูปแบบบ้านใหม่ของผู้อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว: กรณีศึกษาผู้ฝากขายบ้านมือสองผ่านบริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
8 การขายบ้านมือสองผ่านนายหน้าโดยการทำสัญญาแบบนายหน้าแต่เพียงผู้เดียว และการทำสัญญาแบบนายหน้าเปิด: กรณีศึกษา บริษัท มาสเตอร์โฮมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
9 พฤติกรรมการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยบ้านเดี่ยวระดับราคา 5-8 ล้านบาท : กรณีศึกษา โครงการฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา เฟส 2
10 การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลาง: กรณีศึกษา โครงการพฤกษาวิลล์ 53 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
11 การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ ของผู้อยู่อาศัย ในบ้านสั่งสร้าง กรณีศึกษา บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด
12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ในประเทศกัมพูชา
13 การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
14 แนวทางการปรับปรุงบ้านมือสอง กรณีศึกษา บ้านเดี่ยวราคา 1-3 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตอนเหนือและตะวันออก
15 ระบบการก่อสร้างสาเร็จรูปทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น กรณีศึกษา : บริษัท โพสแอนด์พรีคาส จากัด
ปี พ.ศ. 2555
16 การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง
17 พฤติกรรมการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาปานกลาง ตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน สายรัชดาภิเษก : กรณีศึกษา โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 9
18 ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานลีด 2009 สำหรับพัฒนาชุมชนละแวกบ้านมาใช้สำหรับโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
19 รายละเอียดของแบบแผนผังประกอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานคร
20 พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้ มอลล์ : กรณีศึกษา บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
21 แนวทางการปรับปรุงโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม : กรณีศึกษา โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
22 ปัจจัยของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านจัดสรรของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
23 ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIM
24 พฤติกรรมการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาปานกลาง ตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน สายรัชดาภิเษก : กรณีศึกษา โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 9
25 การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง
26 ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานลีด 2009 สำหรับพัฒนาชุมชนละแวกบ้านมาใช้สำหรับโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2554
27 แนวทางการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์จากกรมบังคับคดีของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายบ้านมือสอง
28 ปัญหาเอกสารในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
29 เอกสารราชการประกอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม
30 แนวทางการใช้ไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
31 การบริหารชุมชนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โครงการจัดสรรขนาดกลาง: กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญญาภาราชพฤกษ์และณัฐชากรีนวิลล์ จังหวัดนนทบุรี
32 แนวทางการจัดทำรูปแบบรายการทางด้านวิศวกรรม ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
ปี พ.ศ. 2552
33 กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการบ้านพฤกษา 15 จังหวัดสมุทรปราการ
34 การใช้พื้นที่ในบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3
ปี พ.ศ. 2549
35 การใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ระดับราคาปานกลาง พื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
36 สภาพการอยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์พักอาศัยในย่านสำเพ็ง
37 ข้อจำกัดทางด้านกายภาพและกฎหมายในการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ให้เป็นที่พักอาศัยรวมประเภทห้องเช่า : กรณีศึกษา อาคารพาณิชย์ในเขตราชเทวี
ปี พ.ศ. 2547
38 กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
39 ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพมหานคร
40 การต่อเติมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยู่อาศัยของบ้านเดี่ยว สำหรับผู้มีรายได้สูง : กรณีศึกษา โครงการนาราสิริ-วัชรพล
ปี พ.ศ. 2546
41 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 : รายงานวิจัย
42 สภาพการอยู่อาศัยภายในโครงการอุตสาหกรรมขนาดย่อม : กรณีศึกษา เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
43 ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา โครงการเดอะพาร์คแลนด์
ปี พ.ศ. 2545
44 ขั้นตอนและระยะเวลาเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี
45 การอยู่อาศัยของลูกจ้างในชุมชนโบ๊เบ๊
46 ปัจจัยการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ของชาวต่างชาติในเขตศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาบ้านสวนพูล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
47 ทัศนคติและความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแล สาธารณูปโภคส่วนกลางโดยผู้ประกอบการ คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลร่วม บริหาร
48 ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2544
49 การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
50 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ปี พ.ศ. 2540
51 แนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารชุมชนสำหรับโครงการบ้านจัดสรร