ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี ตปนียากร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2548 1
3 2545 1
4 2540 1
5 2537 1
6 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2548
2 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เถ้าแกลบเป็นตัวกลางในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตัวกลางไร้ออกซิเจนร่วมกับการเติมออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสียสารอินทรีย์สูง
ปี พ.ศ. 2545
3 การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2540
4 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว
ปี พ.ศ. 2537
5 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว
ปี พ.ศ. 2522
6 วิวัฒนาการของการแพทย์ไทย ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว