ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพิน ผาสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ยุพิน ผาสุข,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม II
3 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม
5 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน HSP70-2 ระหว่างโคพื้นเมืองไทยและโคโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
ปี พ.ศ. 2552
6 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
7 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
8 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทย จากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
ปี พ.ศ. 2550
10 การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
11 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2549
12 การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2548
13 การคัดเพศตัวอ่อนโคพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR