ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร, 2518-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 - 1
2 ปรีชญา สิทธิพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2550 3
3 2549 1
4 2547 3
5 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของงานสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา เมืองเว้ สาธารณรัฐเวียดนาม
2 โครงการออกแบบผังชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
3 โครงการออกแบบผังชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการออกแบบผังชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
5 โครงการออกแบบเพื่อพัฒนาลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
6 โครงการออกแบบเพื่อพัฒนาลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการออกแบบเพื่อพัฒนาลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2547
8 แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 แนวทางการเรียนการสอน วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาและการสืบค้น กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น