ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธพงษ์ ทองพบ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการแสดงออกในระดับยีน และ โปรตีนของ neuropeptides ที่เกี่ยวข้องกับความจำ จาก neuronal cells
2 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อปริมาณโปรตีน Tau ในเซลล์ PC12
3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเซลล์อย่างละเอียดในอัณฑะของหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม เพื่อใช้เป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการแสดงออกในระดับยีน และ โปรตีนของ neuropeptides ที่เกี่ยวข้องกับความจำ จาก neuronal cells
5 กลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
6 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อปริมาณโปรตีน Tau ในเซลล์ PC12
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อปริมาณโปรตีน Tau ในเซลล์ PC12
8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเซลล์อย่างละเอียดในอัณฑะของหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม เพื่อใช้เป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
9 ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัว ไขมันสะสม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วน
ปี พ.ศ. 2552
10 ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัว ไขมันสะสม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วน
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาผลกระทบของแคดเมี่ยมต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลพยาธิวิทยาและโครงสร้างเซลล์โดยละเอียดในอัณฑะหนูท้องนาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม เพื่อใช้เป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมในอำเ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัว ไขมันสะสม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วน