ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา เขาสุเมรุ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยสดเพื่อการจำหน่ายสำหรับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศ : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.พร้าว และ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตลำไย
ปี พ.ศ. 2547
3 การศึกษาการออกดอกของลำไยและการควบคุม
4 การศึกษาการออกดอกของลำไยและการควบคุม
5 การศึกษาการออกดอกของลำไยและการควบคุม
ปี พ.ศ. 2546
6 การแก้ไขปัญหาต้นโทรมของลำไย : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับธาตุอาหารในดินและต้นลำไย กับการแสดงอาการต้นโทรม
ปี พ.ศ. 2545
7 การแก้ไขปัญหาต้นโทรมของลำไย: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับธาตุอาหารในดิน และต้นลำไย กับการแสดงอาการต้นโทรม
8 การแก้ไขปัญหาต้นโทรมของลำไย : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับธาตุอาหารในดินและต้นลำไย กับการแสดงอาการต้นโทรม
ปี พ.ศ. 2542
9 บทบาทของเชื้อ วี เอ ไมคอร์ไรซาต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2538
10 การตอบสนองของผลผลิตถั่วแดงต่อการคลุกเชื้อไรโซเบียมบนที่สูง / ยุทธนา เขาสุเมรุ