ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา สมิตะสิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนา, สมิตะสิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 1
3 2540 3
4 2538 1
5 2535 3
6 2518 1
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การสำรวจและขยายพันธุ์กวาวเครือขาวเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2542
2 ผลของใบกวาวเครือขาวต่อเต้านม ต่อมน้ำนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกกระต่าย
ปี พ.ศ. 2540
3 โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู
4 ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย
5 ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2538
6 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสมุนไพรกวาวเครือขาวที่เหมาะสมสำหรับใช้คุมกำเนิดนกพิราบ
ปี พ.ศ. 2535
7 โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่3
8 การวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 4
9 การวิจัยและพัฒนา สมุนไพรกระตุ้นกำหนัด
ปี พ.ศ. 2518
10 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู