ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา สมิตะสิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนา, สมิตะสิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2549 1
3 2544 2
4 2543 2
5 2542 1
6 2540 4
7 2539 1
8 2538 1
9 2536 3
10 2535 3
11 2534 1
12 2529 1
13 2518 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง (Pueraria mirifica)
ปี พ.ศ. 2549
2 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง (Pueraria mirifica)
ปี พ.ศ. 2544
3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกวาวเครือ
4 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกวาวเครือ
ปี พ.ศ. 2543
5 ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญและการสืบพันธุ์ของยุงรำคาญและผลกระทบต่อปลาบางชนิด
6 การสำรวจและขยายพันธุ์กวาวเครือขาวเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2542
7 ผลของใบกวาวเครือขาวต่อเต้านม ต่อมน้ำนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกกระต่าย
ปี พ.ศ. 2540
8 โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู
9 ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธ์ของสุกรเพศเมีย
10 ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย
11 ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2539
12 ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธ์ของสุกรเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2538
13 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสมุนไพรกวาวเครือขาวที่เหมาะสมสำหรับใช้คุมกำเนิดนกพิราบ
ปี พ.ศ. 2536
14 โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด
15 โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3
16 โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 4
ปี พ.ศ. 2535
17 โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่3
18 การวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 4
19 การวิจัยและพัฒนา สมุนไพรกระตุ้นกำหนัด
ปี พ.ศ. 2534
20 ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญและการสืบพันธุ์ของยุงรำคาญและผลกระทบต่อปลาบางชนิด
ปี พ.ศ. 2529
21 การสำรวจหาความเป็นพิษของยาไทยแผนโบราณที่ใช้ขับประจำเดือนบางชนิดในหนูพันธุ์ลองอีแวนส์
ปี พ.ศ. 2518
22 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การสำรวจหาความเป็นพิษของยาไทยแผนโบราณที่ใช้ขับประจำเดือนบางชนิดในหนูพันธุ์ลองอีแวนส์
24 โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด
25 โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3
26 โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 4