ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยอดหทัย เทพธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yodhathai Thebtaranonth 9
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 5
3 Prasat Kittakoop 3
4 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 3
5 Namphung Vongvanich 2
6 Panarat Charoenchai 2
7 ประสาท กิตตคุปต์ 2
8 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
9 พนารัตน์ เจริญชัย 2
10 น้ำผึ้ง วงษ์วานิช 2
11 Sutichai Intamas 2
12 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 2
13 Bongkoch Tarnchompoo 2
14 Sumalee Kamchonwongpaisan 2
15 บงกช ธารชมพู 2
16 ยุพิน บาลรัมย์ 1
17 อรุณี จันทรสนิท 1
18 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
19 มุกดา คูหิรัญ 1
20 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
21 อมลยา จตุรภัทร 1
22 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
23 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
24 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
25 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
26 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
27 Vanicha Vichai 1
28 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
29 มรกต ตันติเจริญ 1
30 Morakot Tanticharoen 1
31 Supaporn Sawadjoon 1
32 วนิชา วิชัย 1
33 Kanyawim Kirtikara 1
34 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
35 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
36 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
37 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
38 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
39 Giulio Rastelli 1
40 กัณวัฒน ดานวิเศษกาญจน 1
41 Kanlayanee Sriklung 1
42 กัลยาณี ศรีคลัง 1
43 วรชาติ สิรวราภรณ์ 1
44 Kannawat Danwisetkanjana 1
45 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
46 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
47 Palangpon Kongsaeree 1
48 พลังพล คงเสรี 1
49 Sanchai Ekthawatchai 1
50 Worachart Sirawaraporn 1
51 Rachel Quarrell 1
52 ปราณี ราชเทวี 1
53 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
54 อัมพร หรั่งรอด 1
55 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
56 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
57 Masahiko Isaka 1
58 Gordon Lowe 1
59 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
60 Pornthep Sompornpisut 1
61 Sumpan Paitayatat 1
62 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2545 3
7 2544 1
8 2543 3
9 2540 1
10 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.
ปี พ.ศ. 2550
2 การวิจัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและการสร้างเครือข่ายวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
3 Antiplasmodial, antimycobacterial, and cytotoxic principles from Camchaya calcarea
ปี พ.ศ. 2548
4 Combretastatins D-3 and D-4, new macrocyclic lactones from Getonia floribunda
ปี พ.ศ. 2547
5 การสังเคราะห์คอมบิเนทอเรียลไลบรารีของสารยับยั้งเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส
ปี พ.ศ. 2545
6 การหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่แยกได้จากประเทศไทย
7 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
8 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
9 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
10 การตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์
11 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
12 การสังเคราะห์คอมบิเนทอเรียลไลบรารีของสารยับยั้งเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส
ปี พ.ศ. 2540
13 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2529
14 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม