ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศพงษ์ ลออนวล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 4
2 สมชาย จันทร์ชาวนา 4
3 จำนง สรพิพัฒน์ 2
4 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
5 วรินธร สงคศิริ 2
6 มาลินี ลีโทชวลิต 2
7 นิรมล สุธรรมกิจ 2
8 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
9 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
10 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
11 อรรณพ นพรัตน์ 2
12 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
13 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
14 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
15 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
16 สุวิทย์ เตีย 2
17 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
18 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
19 มรกต ตันติเจริญ 2
20 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
21 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
22 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
23 วินัย ประภากรเกียรติ 2
24 จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ 1
25 ณทพร จินดาประเสริฐ 1
26 สำเริง จักรใจ 1
27 สุนีรัตน์ ฟูกุดะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2552 1
4 543 10