ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยงยุทธ ยุทธวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 23
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 22
3 Penchit Chitnumsub 9
4 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 9
5 บงกช ธารชมพู 9
6 Bongkoch Tarnchompoo 9
7 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 8
8 Ubolsree Leartsakulpanich 8
9 จารุณี วานิชธนันกูล 7
10 Worachart Sirawaraporn 7
11 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 6
13 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 5
14 จิรันดร ยูวะนิยม 5
15 Sudsanguan Chusacultanachai 4
16 นภาวรรณ ผลมี 3
17 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
18 Yodhathai Thebtaranonth 3
19 Malcolm D. Walkinshaw 3
20 Napawan Ponmee 3
21 Rachel Quarrell 3
22 Prapon Wilairat 3
23 สุพรรณี ทวีชัย 3
24 Gordon Lowe 3
25 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 3
26 กฤษณพงศ์ กีรติกร 2
27 Palangpon Kongsaeree 2
28 ไพรัช ธัชยพงษ์ 2
29 พลังพล คงเสรี 2
30 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 2
31 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
32 Suganya Yongkiettrakul 2
33 Jirundon Yavaniyama 2
34 Supa Hannongbua 2
35 Chairat Uthaipibull 2
36 Philip J. Shaw 2
37 Phornphimon Maitarad 2
38 Deanpen Jarprung 2
39 Supannee Taweechai 2
40 สุภา หารหนองบัว 2
41 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
42 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 2
43 Guilio Rastelli 1
44 Amornpol Anuwatwora 1
45 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
46 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
47 Sasinee Bunyarataphan 1
48 Rachada Sirawaraporn 1
49 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
50 Jantanee Wattanarangsan 1
51 Pornpan Thiensathit 1
52 อมรพล อนุวรรตนวร 1
53 Paul Taylor 1
54 Phantip Vattanaviboon 1
55 Voravuth Somsak 1
56 Juree Charoenteeraboon 1
57 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
58 Somdet Srichairatanakool 1
59 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
60 Patchreenart Saparpakorn 1
61 Pornthep Sompornpisut 1
62 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
63 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
64 Giulio Rastelli 1
65 K. Boonyapakorn 1
66 Anan Jongkaewwattana 1
67 Lily Eurwilaichitr 1
68 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
69 Kesinee Chotivanich 1
70 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
71 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
72 เกตุวดี บุญญาภากร 1
73 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
74 อัศวิน วานิชชัง 1
75 Asawin Wanitchang 1
76 Mallika Imwong 1
77 Darin Kongkasuriyachai 1
78 Netnapa Chareonsethakul 1
79 Puttapol Khongsuk 1
80 Tatsanee Chuchue 1
81 Sumpan Paitayatat 1
82 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
83 Sanchai Ekthawatchai 1
84 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
85 เกศินี โชติวานิช 1
86 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
87 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
88 Youngyuth Yuthavong 1
89 จันทร์ธิรา มงคลวัย 1
90 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
91 Nitsara Karoonuthaisiri 1
92 สุชาติ ชะนะมา 1
93 Karthikeyan Ganesan 1
94 ฤทัย จงสฤษดิ์ 1
95 สปันนา พุฒยางกูร 1
96 Joseph W. Fowble 1
97 โสภิดา พนานุสรณ์ 1
98 Lei Jiang 1
99 Suchart Chanama 1
100 Manee Chanama 1
101 Theresa M. Lyons 1
102 Sara E. Nichols 1
103 Tina Dasguptat 1
104 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
105 Julian Tirado-Rivers 1
106 William L. Jorgensen 1
107 มณี ชะนะมา 1
108 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
109 Karen S. Anderson 1
110 John White 1
111 ปริทัศน์ เทียนทอง 1
112 W. Tipsuwan 1
113 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
114 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 1
115 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
116 Jarunee Vanichtanankul 1
117 S. Srichairatanakool 1
118 Neungruthai Saesaengseerung 1
119 Rachel Ponsinet 1
120 Yongyuth Yuthavong 1
121 Pimchai Chaiyen 1
122 Somchart Maenpuen 1
123 กัญจนา กัญจา 1
124 ศรายุธ มนตรีมุข 1
125 Pradipsinh K. Rathod 1
126 วิภาดา อู่ภู่หิรัญ 1
127 Jarunee Vanichtanakul 1
128 Chantira Mongkolwai 1
129 Kittipat Sopitthummakhun 1
130 Reutai Chongsrid 1
131 พิมพ์ใจ ใจเย็น 1
132 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 5
3 2551 2
4 2550 4
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 4
12 2541 1
13 2540 1
14 2527 1
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
4 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
ปี พ.ศ. 2551
9 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
10 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
13 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
14 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
19 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. 2547
20 กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Novel antifolate resistant mutations of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase selected in Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
29 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
30 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
31 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
32 ผลของเหล็กในเมมเบรนเม็ดเลือกแดงธาลัสซีเมีย ต่อการทำลายฤทธิ์ยาอาร์ทีมิซินิน
ปี พ.ศ. 2541
33 การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial Chemistry
ปี พ.ศ. 2540
34 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2527
35 การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์