ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุขดา รัตนภาสกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของ glutamine หรือ alanine ในน้ำยาเจือจางทริสที่มี low density lipoprotein ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคและ อัตราการผสมติด
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของ Low Density Lipoprotein และไข่แดงในน้ำยาเจือจางทริสต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโค
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR
4 การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของระยะเวลาปรับสมดุลของตัวอสุจิต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อและโคนม ตรวจด้วยเครื่อง CASA และวิธี Flow cytometry
6 การตรวจเชื้อยูเรียพลาสมา ไดเวอร์ซุม มัยโคพลาสมา โบวิส และมัยโคพลาสมา โบวิเจนนิทาเลียม จากน้ำเชื้อพ่อโคโดยเทคนิคพีซีอาร์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของการเติม glycerol ที่อุณหภูมิ 4 องศาCและ 28องศาC ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโค