ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาโนช รุ่งราตรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 2
2 2540 3
3 2535 1
4 2533 2
5 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 ผลกระทบของเครื่องมือแยกเต่าทะเลต่อประสิทธิภาพการจับของอวนลากกุ้ง
2 ผลกระทบของเครื่องมือแยกเต่าทะเลต่อประสิทธิภาพการจับของอวนลากกุ้ง
ปี พ.ศ. 2540
3 ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
4 ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก .
5 ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ปี พ.ศ. 2535
6 ชีววิทยาบางประการของปูตายาว (Podophthalmus vigil) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ปี พ.ศ. 2533
7 ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
8 ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก .
ปี พ.ศ. 2531
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์