ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มาโนชญ์, สุธีรวัฒนานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 10
2 สุนันทา ทองทา 8
3 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 6
4 ศิวัฒ ไทยอุดม 4
5 ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ 4
6 รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 4
7 อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 4
8 ชัยณรงค์ โตจรัส 2
9 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
10 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Window I) 1
11 ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ITAP) ร่วมกับ บจ. เดอะซิริซินแอนด์ไฟ โบรอิน 1
12 ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1
13 ทุนจากสภาอุตสาหกรรม 1
14 วรี ติยะบุญชัย 1
15 วิศิษฐิพร สุขสมบัติ 1
16 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
17 สุรีลักษณ์ รอดทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 10
7 2551 5
8 2550 8
9 2549 9
10 2548 4
11 2547 5
12 2546 5
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 2
16 2542 1
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตไหมครบวงจรแบบไม่เบียดเบียนสำหรับอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2556
2 รายงานการวิจัยการแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
3 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตและลักษณะคุณสมบัติของอนุภาคไมโคร-นาโนไฟโบรอินจากไหมสำหรับห่อหุ้มสารอาหาร
5 การพัฒนาอาหารที่เป็นยา และผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลือง และอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอิน เพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2553
7 วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนด้วยการเลี้ยงบนโครงสร้างโปรตีนไหมไฟโบรอินผสม
8 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
9 รายงานการวิจัยอาหารเสริมโปรตีนไหม Sericin-Chromium ต่อผลการดูดซึม Chromium ในลำไส้หนูและการลด LDL
ปี พ.ศ. 2552
10 ปลาส้มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
11 การพัฒนาระบบการผลิตcla ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติคเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
12 การพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพันธุ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
13 คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง
14 ผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กซ์ทรูชัน ต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัส และโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าที่พองตัวและไม่พองตัว
15 การพัฒนาระบบการผลิต CLA ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
16 รายงานการวิจัยความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยาแก้ไขอาการหย่อนสมรรถภาพในชาย
17 รายงานการวิจัยคุณภาพและปริมาณ CLA ในน้ำนมหลังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์เซชั่นและแบบ UHT
18 คุณภาพและปริมาณ CLA ในน้ำนมหลังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์เซชั่นและแบบ UHT
19 ความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยา แก้ไขอาการหย่อนสมรรถภาพในชาย
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพันธุ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
21 อาหารเสริมโปรตีนไหม Sericin-Chromium ต่อผลการดูดซึม Chromium ในลำไส้หนู และการลดระดับ LDL
22 รายงานการวิจัยการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท(พีเอชเอ) จากแป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลจากอ้อย
23 รายงานการวิจัยการพัฒนากรรมวิธีเตรียมน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังภายหลังการบำบัดให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา
24 ปลาส้มสำเร็จพร้อมรับประทาน
ปี พ.ศ. 2550
25 ความคงตัวของโปรตีนซิริซินบนผ้า polyester และ cotton ต่อการซักตามมาตรฐานของกลุ่มประเทศยุโรป
26 การศึกษาวิธีการสกัดและความคงตัวของสารป้องกันอนุมูลอิสระ DNJ และคลอโรฟิลล์จากชาหม่อน
27 การเปรียบเทียบการทำเข้มข้นสารสกัดโปรตีนซิริซินจากรังไหมด้วยวิธี UF และ Falling-film evaporator
28 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซิริซินเมื่อเป็นอาหารเสริม
29 อาหารเสริมโปรตีนไหม Sericin-Chromium ต่อผลการดูดซึม Chromium ในลำไส้หนู และการลดระดับ LDL
30 การพัฒนาระบบการผลิต CLA ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
31 รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิต CLA ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม
32 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซิริซินเมื่อเป็นอาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2549
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมซิริซินและไฟโบอินที่ผ่านการแปรรูปแล้ว
34 ความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยาแก้ไขอาการไร้สมรรถภาพในชาย
35 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอินเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
36 การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้า
37 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
38 การพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของอาหาร
39 การพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของอาหาร
40 รายงานการวิจัยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซินที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
41 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอินเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2548
42 การศึกษากรรมวิธีการสกัดและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของ Lutein จากรังไหมเหลือง Bombyx mori
43 โครงการปลาส้มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
44 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสาร phytoestrogens จากมันมือเสือในประเทศไทยเพื่อทดแทนการใช้ Premarin
45 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
ปี พ.ศ. 2547
46 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผง fibroin และ sericin ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มไหม
47 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเอ๊กซ์ทรูชั่นของข้าวกล้อง
48 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวอย่างด้านความปลอดภัยของอาหาร
49 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวอย่างด้านความปลอดภัยของอาหาร
50 รายงานการวิจัยผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กซ์ทรูชั่นต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสและโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวจ้าวที่พองตัวและไม่พองตัว
ปี พ.ศ. 2546
51 คุณภาพและปริมาณของ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมหลังผ่านขบวนการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรด์เซชั่นและแบบ UHT
52 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทงและไก่ไข่เพศผู้
53 รายงานการวิจัยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเอ็กซ์ทรูชั่นของข้าวกล้อง
54 รายงานการวิจัยคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง
55 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้
ปี พ.ศ. 2545
56 การพัฒนากรรมวิธีการเคลือบเส้นใยสังเคราะห์ด้วยซิริซิน
ปี พ.ศ. 2544
57 ผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กทรูชั่นต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสและโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าที่พองตัวและไม่พองตัว
ปี พ.ศ. 2543
58 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเอ๊กซ์ทรูชั่นของข้าวกล้อง
59 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเอ๊กซ์ทรูชั่นของข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2542
60 คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง
62 ผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กซ์ทรูชัน ต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัส และโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าที่พองตัวและไม่พองตัว