ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มาโนชญ์, สุธีรวัฒนานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 10
2 สุนันทา ทองทา 8
3 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 6
4 ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ 4
5 อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 4
6 ศิวัฒ ไทยอุดม 4
7 รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 4
8 ชัยณรงค์ โตจรัส 2
9 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
10 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
11 สุรีลักษณ์ รอดทอง 1
12 วรี ติยะบุญชัย 1
13 วิศิษฐิพร สุขสมบัติ 1
14 ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1
15 ทุนจากสภาอุตสาหกรรม 1
16 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Window I) 1
17 ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ITAP) ร่วมกับ บจ. เดอะซิริซินแอนด์ไฟ โบรอิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 4
8 2550 8
9 2549 8
10 2548 4
11 2547 4
12 2546 5
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 1
16 2542 1
17 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตไหมครบวงจรแบบไม่เบียดเบียนสำหรับอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2556
2 รายงานการวิจัยการแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
3 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตและลักษณะคุณสมบัติของอนุภาคไมโคร-นาโนไฟโบรอินจากไหมสำหรับห่อหุ้มสารอาหาร
5 การพัฒนาอาหารที่เป็นยา และผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลือง และอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอิน เพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2553
7 วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนด้วยการเลี้ยงบนโครงสร้างโปรตีนไหมไฟโบรอินผสม
8 รายงานการวิจัยอาหารเสริมโปรตีนไหม Sericin-Chromium ต่อผลการดูดซึม Chromium ในลำไส้หนูและการลด LDL
ปี พ.ศ. 2552
9 ปลาส้มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
10 รายงานการวิจัยความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยาแก้ไขอาการหย่อนสมรรถภาพในชาย
11 รายงานการวิจัยคุณภาพและปริมาณ CLA ในน้ำนมหลังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์เซชั่นและแบบ UHT
12 คุณภาพและปริมาณ CLA ในน้ำนมหลังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์เซชั่นและแบบ UHT
13 ความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยา แก้ไขอาการหย่อนสมรรถภาพในชาย
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพันธุ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
15 รายงานการวิจัยการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท(พีเอชเอ) จากแป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลจากอ้อย
16 รายงานการวิจัยการพัฒนากรรมวิธีเตรียมน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังภายหลังการบำบัดให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา
17 ปลาส้มสำเร็จพร้อมรับประทาน
ปี พ.ศ. 2550
18 ความคงตัวของโปรตีนซิริซินบนผ้า polyester และ cotton ต่อการซักตามมาตรฐานของกลุ่มประเทศยุโรป
19 การศึกษาวิธีการสกัดและความคงตัวของสารป้องกันอนุมูลอิสระ DNJ และคลอโรฟิลล์จากชาหม่อน
20 การเปรียบเทียบการทำเข้มข้นสารสกัดโปรตีนซิริซินจากรังไหมด้วยวิธี UF และ Falling-film evaporator
21 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซิริซินเมื่อเป็นอาหารเสริม
22 อาหารเสริมโปรตีนไหม Sericin-Chromium ต่อผลการดูดซึม Chromium ในลำไส้หนู และการลดระดับ LDL
23 การพัฒนาระบบการผลิต CLA ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
24 รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิต CLA ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม
25 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและโรคหลอดเลือดหัวใจของซิริซินเมื่อเป็นอาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2549
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมซิริซินและไฟโบอินที่ผ่านการแปรรูปแล้ว
27 ความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยาแก้ไขอาการไร้สมรรถภาพในชาย
28 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอินเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
29 การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้า
30 การพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของอาหาร
31 การพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของอาหาร
32 รายงานการวิจัยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซินที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
33 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอินเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2548
34 การศึกษากรรมวิธีการสกัดและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของ Lutein จากรังไหมเหลือง Bombyx mori
35 โครงการปลาส้มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
36 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสาร phytoestrogens จากมันมือเสือในประเทศไทยเพื่อทดแทนการใช้ Premarin
37 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
ปี พ.ศ. 2547
38 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผง fibroin และ sericin ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มไหม
39 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวอย่างด้านความปลอดภัยของอาหาร
40 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวอย่างด้านความปลอดภัยของอาหาร
41 รายงานการวิจัยผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กซ์ทรูชั่นต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสและโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวจ้าวที่พองตัวและไม่พองตัว
ปี พ.ศ. 2546
42 คุณภาพและปริมาณของ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมหลังผ่านขบวนการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรด์เซชั่นและแบบ UHT
43 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทงและไก่ไข่เพศผู้
44 รายงานการวิจัยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเอ็กซ์ทรูชั่นของข้าวกล้อง
45 รายงานการวิจัยคุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง
46 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้
ปี พ.ศ. 2545
47 การพัฒนากรรมวิธีการเคลือบเส้นใยสังเคราะห์ด้วยซิริซิน
ปี พ.ศ. 2544
48 ผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กทรูชั่นต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสและโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าที่พองตัวและไม่พองตัว
ปี พ.ศ. 2543
49 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเอ๊กซ์ทรูชั่นของข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2542
50 คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง