ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลี ตั้งระเบียบ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาหาวิธีการควบคุมจิ้งหรีด วงศ์ Gryllidae โดยชีววิธีสำหรับการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2552
2 การประเมินความสามารถของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง [entomopathogenic fungi] ในการควบคุมแมลงศัตรูสำคัญของพริก
ปี พ.ศ. 2544
3 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราในการควบคุมเพลี้ยอ่อน Myzus persicae และ Macrosiphum euphorbiae
ปี พ.ศ. 2542
4 การคัดพันธุ์พริกที่ต้านทานการทำงานของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus Banks) และเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrip dorsalis Hood )
ปี พ.ศ. 2537
5 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อนิวเคลียร์โพลี่ฮีโดรซีสไวรัส สาเหตุโรคแกรสเซอรี่ของหนอนไหมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ