ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลียา เครือตราชู
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 2548 1
4 2544 1
5 2539 1
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช ระยะที่ 2 : การฟื้นฟูสภาพดินในเหมืองตะกั่วโดยใช้หญ้าแฝกและพืชทนตะกั่ว
2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในการบำบัดแคดเมียมในลุ่มน้ำแม่ตาว-แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2550
3 การบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช
4 การศึกษาความสามารถในการสะสมและผลทางสรีรวิทยา ของตะกั่วในต้นผักกาดภูหิน
ปี พ.ศ. 2548
5 การเจริญพัฒนาของลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
ปี พ.ศ. 2544
6 การเจริญพัฒนาของลูกหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina]
ปี พ.ศ. 2539
7 การคัดเลือกสายพันธุ์และเพิ่มผลผลิตกบโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ