ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลินี เหล่าไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2547 1
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาศักยภาพเถ้าถ่านหินจากหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบดและหม้อไอน้ำแบบตะกรันเตา
2 Methods related to updating systematic reviews in healthcare
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการพัฒนาทุนอาจารย์ระดับปริญญาเอกร่วมระหว่าง สกอ. และ สกว. โดยใช้รูปแบบของ คปก. (ทุน คปก.-สกอ.) รุ่นที่ 10 สำหรับ พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) (เพิ่มเติม)ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี-ฝรั่งเศส (Joint TICA-TRF-French Embassy Fellowship Program 2009) สำหรับ Mr.Luexay Phadouangdeth
ปี พ.ศ. 2554
5 สัญญาณเชิงปริมาณสำหรับการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินการดูแลสุขภาพให้ทันสมัย : ขนาดการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2553
6 การเปรียบเทียบวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล
ปี พ.ศ. 2547
7 การรวมข้อมูลระหว่างการวิจัยเชิงทดลองสุ่มแบบกลุ่ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 รายงานวิจัย Pharmacist Intervention ที่ใช้รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
9 การเปรียบเทียบวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล