ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาลินี วงศ์นาวา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิสิตา บำรุงวงศ์ 10
2 สนั่น ศุภธีรสกุล 5
3 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 5
4 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
5 กิจจา สว่างเจริญ 5
6 วิบูลย์ ฤทธิทิศ 4
7 พีรรัชต์ ไทยนะ 4
8 ธวัชชัย นาใจคง 3
9 กฤตพงษ์ เก้าเอี้ยน 3
10 อาซีด หวัดยาวา 3
11 จตุพร คงสุขนิรันดร์ 3
12 เกศริน มณีนูน 2
13 ขนิษฐา ก่องนอก 2
14 นงเยาว์ สว่างเจริญ 2
15 เมธี สรรพานิช 2
16 สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ 1
17 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
18 สุวิทย์ เรืองกิตติสกุล 1
19 วันทนา เหรียญมงคล 1
20 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
21 โพยม วงศ์ภูวรักษ์ 1
22 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 1
23 อัจฉรา เตชาวงศ์ 1
24 สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ 1
25 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
26 สมสมร ชิตตระการ 1
27 ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 2
9 2545 1
10 2542 3
11 2533 2
12 2530 1
13 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 องค์ประกอบอนินทรีย์ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและผลต่อความทนทานกลูโคสในหนูและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคสิเดสเดสเปรียบเทียบกับสารสกัดเอทานอล
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาใช้รักษาโรคตับและการทดสอบฤทธิ์ของตำรับยาที่ได้คัดเลือกในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานบางชนิดโดยใช้วิธี DPPH และ Metal chelating
ปี พ.ศ. 2557
4 องค์ประกอบอนินทรีย์ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและผลต่อความทนทานกลูโคสในหนูและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคสิเดสเดสเปรียบเทียบกับสารสกัดเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเหล็กของสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของฟ้าทะลายโจรต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยามิดาโชแลมในอาสาสมัครสุขภาพปกติ
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัดglycoside และ aglycone จากใบชุมเห็ดเทศ และกลไกการออกฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายของสารสกัด glycosid
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับโครเมียม(+3)ไอออน
9 การศึกษาฤทธิ์ของลูกสำรองในการเป็นยาระบายและฤทธิลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2545
10 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของน้ำต้มลูกใต้ใบในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับของหนูขาวที่ได้รับพาราเซทตะมอล
ปี พ.ศ. 2542
11 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของต้นผักเบี้ยใหญ่
12 การศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ของน้ำต้มเม็ดเกากีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
13 ผลของยาฟีโนบาร์บิทัลและไรแฟมปินต่อการออกฤทธิ์ของนอร์เจสเทรกและอีทินิ่ลเอสตราไดออลในการใช้เป็นยาคุมกำเนิด ขนิดใช้ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2533
14 ผลของยาฟีโนบาร์บิทัลและไรแฟมปินต่อการออกฤทธิ์ของนอร์เจสเทรกและอีทินิ่ลเอสตราไดออลในการใช้เป็นยาคุมกำเนิด ขนิดใช้ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ในหนูขาว
15 ผลของยาฟีโนบาร์บิทัลและไรแฟมปินต่อการออกฤทธิ์ของนอร์เจสเทรกและอีทินิ่ลเอสตราไดออลในการใช้เป็นยาคุมกำเนิด ขนิดใช้ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2530
16 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของต้นผักเบี้ยใหญ่