ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มารีนา มะหนิ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมสำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่ม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
4 การพัฒนาเครื่องอบกุ้งแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับสักษณะภูมิอากาศในฤดูฝน
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาสภาวะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนโดยวิธีวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
7 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2541
8 แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง