ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานะ เอี่ยมบัว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2560
2 การวิจัยและพัฒนาอิฐดินเผา-มวลเบา โดยใช้ผงฝุ่นที่เหลือจากอุตสาหกรรมหินอ่อนเป็นส่วนผสม
3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเขื่อนกรณีศึกษา: เขื่อนรัชชประภาอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2559
4 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2556
5 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี
7 การศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้และตกแต่งบ้าน จากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้มะพร้าว
9 การศึกษาและพัฒนาชุดโคมไฟตกแต่งบ้านจากไม้มะม่วง
ปี พ.ศ. 2546
10 การศึกษาพัฒนาบอร์ดและแท่นจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์