ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มานะ อมรกิจบำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินนโยบายด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสภาวะความสบาย และคุณภาพอากาศ
2 การแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดทางชีววิทยากรณีศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักและไซยาไนด์
ปี พ.ศ. 2552
3 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง
4 การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2551
5 ระบบระบายอากาศในที่จอดรถชั้นใต้ดิน
6 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นกรองคาร์บอน ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2548
7 การออกแบบและพัฒนาระบบกำจัดฝุ่นละออง สำหรับโรงงานจานเจียร
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์สำหรับเก็บฝุ่นจากจานเจียร
9 การจำลองปรากฏการณ์ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2541
10 การออกแบบขนาดคอยล์คอนเดนเซอร์/อีแวปอเรเตอร์ของตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นผสม /
ปี พ.ศ. 2535
11 ไฮโดร-ไอโซเมอไรเซซันของนอร์มัลเฮปเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลด์ชนิดต่าง ๆ