ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาซาฮิโกะ อิซากะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Masahiko Isaka 21
2 สมพร พละสาร 6
3 Masahiko Isaka 6
4 ปราณี ราชเทวี 5
5 Pranee Rachtawee 5
6 Somporn Palasarn 5
7 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 5
8 Panida Chinthanom 4
9 พนิดา จีนถนอม 4
10 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 4
11 Malipan Sappan 4
12 พัชนี อุ่นเจริญ 4
13 J. Jennifer Luangsa-ard 4
14 Arunrat yangchum 4
15 อรุณรัตน์ ยางชุม 4
16 Prasert Srikitikulchai 3
17 พรรษา ทบวอ 3
18 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
19 Saisamorn Lumyong 3
20 สุมาลี สุโพธิณะ 3
21 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
22 สายสมร ลำยอง 3
23 สมจิต คำวิจิต 3
24 Patchanee Auncharoen 3
25 Sumalee Supothina 3
26 Somjit Komwijit 3
27 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 3
28 Rachada Haritakun 3
29 รัชดา หริตกุล 3
30 Sukitaya Veeranondha 2
31 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
32 ศนิษา ลาภานันท์ 2
33 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
34 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
35 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 2
36 Rungtiwa Chanthaket 2
37 Urarat Srisanoh 2
38 Sanisa Lapanun 2
39 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
40 Kanokarn Kocharin 2
41 Tanapong Boonruangprapa 2
42 Kanlayanee Sriklung 2
43 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 2
44 กัลยาณี ศรีคลัง 2
45 Nattawut Boonyuen 2
46 Punsa Khoyaiklang 2
47 Rapheephat Suvannakad 1
48 สุริสา คงทอง 1
49 Nattawutt Boonyuen 1
50 Umpava Pinruan 1
51 Pataranun Ittiworapong 1
52 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
53 Nattawut Rungjindamai 1
54 Kanoksri Tasanathai 1
55 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
56 Morakot Tanticharoen 1
57 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
58 Apisara Lutthisungoen 1
59 กนกศรี ทัศนาทัย 1
60 Surisa Kongthong 1
61 Siribhorn Madla 1
62 Sitthisuntorn Supothina 1
63 Somporn Palasarn 1
64 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
65 Wilunda Choowong 1
66 Suchada Mongkolsamrit 1
67 วิลันดา ชูวงศ์ 1
68 นกุล รัตนพันธ์ 1
69 สุพิชชา โชคไพบูลย์ 1
70 ศิริพร หมาดหล้า 1
71 วศิมน เรืองเล็ก 1
72 Punsa Tobwor 1
73 มรกต ตันติเจริญ 1
74 Patchanee Auncharoen 1
75 อัมพวา ปินเรือน 1
76 Sarawut Saidaengkham 1
77 ณัฐพัชร์ เลิศพรมาตุรี 1
78 Nattapat Lartpornmatulee 1
79 Palangpon Kongsaeree 1
80 Samran Prabpai 1
81 Gareth Jones 1
82 สำราญ ปราบภัย 1
83 สราวุฒิ สายแดงคำ 1
84 Suchada Mongkolsamrit 1
85 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
86 Suwanee Chunhametha 1
87 ธิติยา บุญประเทือง 1
88 Thitiya Boonpratuang 1
89 Nigel L. Hywel-Jones 1
90 Sutichai Intamas 1
91 Kitlada Srichomthong 1
92 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
93 พิชชาภา เบอรแกว 1
94 E.B. Gareth Jones 1
95 พัชราภรณ์ วงษา 1
96 ไว ประทุมผาย 1
97 Patcharaporn Wongsa 1
98 Rungpet Ridkaew 1
99 Pitchapa Berkaew 1
100 Seangaroon Yoiprommarat 1
101 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
102 Kamolphan Intereya 1
103 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
104 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
105 Wai Prathumpai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 8
3 2552 8
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 1
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Ring B Aromatic Norpimarane Glucoside from a Xylaria sp.
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
4 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
5 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
6 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
7 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
8 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
9 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
10 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
11 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
12 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
13 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
14 Hopane triterpenes as chemotaxonomic markers for the scale insect pathogens Hypocrella s. lat. and Aschersonia
15 Aigialomycins and related polyketide metabolites from the mangrove fungus Aigialus parvus BCC 5311
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
21 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
22 ES-242 derivatives and cycloheptapeptides from Cordyceps sp. strains BCC 16173 and BCC 16176
23 Menisporopsin B, a New polyester from the Seed Fungus Menisporopsis theobromae BCC 4162
24 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
25 Comparison of the bioactive secondary metabolites from the scale insect pathogens,anamorph Paecilomyces cinnamomeus,and teleomorphTorrubiella luteorostrata
ปี พ.ศ. 2549
26 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
27 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594