ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาซาฮิโกะ อิซากะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Masahiko Isaka 21
2 สมพร พละสาร 6
3 Masahiko Isaka 6
4 Somporn Palasarn 5
5 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 5
6 ปราณี ราชเทวี 5
7 Pranee Rachtawee 5
8 Malipan Sappan 4
9 Panida Chinthanom 4
10 พนิดา จีนถนอม 4
11 พัชนี อุ่นเจริญ 4
12 อรุณรัตน์ ยางชุม 4
13 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 4
14 J. Jennifer Luangsa-ard 4
15 Arunrat yangchum 4
16 Prasert Srikitikulchai 3
17 พรรษา ทบวอ 3
18 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
19 Saisamorn Lumyong 3
20 สุมาลี สุโพธิณะ 3
21 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
22 สายสมร ลำยอง 3
23 สมจิต คำวิจิต 3
24 Patchanee Auncharoen 3
25 Sumalee Supothina 3
26 Somjit Komwijit 3
27 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 3
28 Rachada Haritakun 3
29 รัชดา หริตกุล 3
30 กัลยาณี ศรีคลัง 2
31 Kanlayanee Sriklung 2
32 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
33 Punsa Khoyaiklang 2
34 Sanisa Lapanun 2
35 Rungtiwa Chanthaket 2
36 Kanokarn Kocharin 2
37 Nattawut Boonyuen 2
38 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 2
39 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
40 Sukitaya Veeranondha 2
41 ศนิษา ลาภานันท์ 2
42 Urarat Srisanoh 2
43 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
44 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
45 Tanapong Boonruangprapa 2
46 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 2
47 Surisa Kongthong 1
48 กนกศรี ทัศนาทัย 1
49 Pataranun Ittiworapong 1
50 Rapheephat Suvannakad 1
51 Apisara Lutthisungoen 1
52 Nattawutt Boonyuen 1
53 สุริสา คงทอง 1
54 มรกต ตันติเจริญ 1
55 Wai Prathumpai 1
56 ไว ประทุมผาย 1
57 Nattawut Rungjindamai 1
58 Morakot Tanticharoen 1
59 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
60 Kanoksri Tasanathai 1
61 วศิมน เรืองเล็ก 1
62 สุพิชชา โชคไพบูลย์ 1
63 Patchanee Auncharoen 1
64 นกุล รัตนพันธ์ 1
65 Somporn Palasarn 1
66 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
67 Sitthisuntorn Supothina 1
68 Siribhorn Madla 1
69 Punsa Tobwor 1
70 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
71 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
72 อัมพวา ปินเรือน 1
73 Patcharaporn Wongsa 1
74 ศิริพร หมาดหล้า 1
75 Umpava Pinruan 1
76 Thitiya Boonpratuang 1
77 Sarawut Saidaengkham 1
78 Suchada Mongkolsamrit 1
79 สราวุฒิ สายแดงคำ 1
80 Nattapat Lartpornmatulee 1
81 Palangpon Kongsaeree 1
82 ณัฐพัชร์ เลิศพรมาตุรี 1
83 Nigel L. Hywel-Jones 1
84 ธิติยา บุญประเทือง 1
85 วิลันดา ชูวงศ์ 1
86 Wilunda Choowong 1
87 Suchada Mongkolsamrit 1
88 Suwanee Chunhametha 1
89 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
90 Samran Prabpai 1
91 สำราญ ปราบภัย 1
92 Pitchapa Berkaew 1
93 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
94 Rungpet Ridkaew 1
95 พิชชาภา เบอรแกว 1
96 E.B. Gareth Jones 1
97 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
98 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
99 Kamolphan Intereya 1
100 Sutichai Intamas 1
101 Gareth Jones 1
102 Kitlada Srichomthong 1
103 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
104 Seangaroon Yoiprommarat 1
105 พัชราภรณ์ วงษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 8
3 2552 8
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 1
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Ring B Aromatic Norpimarane Glucoside from a Xylaria sp.
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
4 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
5 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
6 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
7 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
8 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
9 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
10 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
11 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
12 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
13 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
14 Hopane triterpenes as chemotaxonomic markers for the scale insect pathogens Hypocrella s. lat. and Aschersonia
15 Aigialomycins and related polyketide metabolites from the mangrove fungus Aigialus parvus BCC 5311
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
21 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
22 ES-242 derivatives and cycloheptapeptides from Cordyceps sp. strains BCC 16173 and BCC 16176
23 Menisporopsin B, a New polyester from the Seed Fungus Menisporopsis theobromae BCC 4162
24 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
25 Comparison of the bioactive secondary metabolites from the scale insect pathogens,anamorph Paecilomyces cinnamomeus,and teleomorphTorrubiella luteorostrata
ปี พ.ศ. 2549
26 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
27 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594