ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัลลิกา มัติโก
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของแรงงานข้ามชาติพม่าที่ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2557
2 ตรรกะการบริโภคความขาวของครูสอนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2553
3 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
4 การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2551
5 ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด
6 ความสัมพันธ์หญิงชายและการตีตรา : เส้นทางชีวิตของหญิงไทย ในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีต่อผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2546
7 ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ปี พ.ศ. 2545
8 ความงามกับการสร้างทางสังคม : การทำศัลยกรรมใบหน้าของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2544
9 ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2542
10 ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
11 ร่มโพธิร่มไทร : สถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ
12 ประมวลสถานภาพทางสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุไทย : วิเคราะห์จากวิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. 2541
13 ภาวะสุขภาพอนามัยและการดูและตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
14 ภาวะสุขภาพอนามัยและการดูและตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
15 ร่มโพธิร่มไทร : สถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ
16 ประมวลสถานภาพทางสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุไทย : วิเคราะห์จากวิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. 2539
17 ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย