ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัลลิกา มัติโก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของแรงงานข้ามชาติพม่าที่ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2557
2 ตรรกะการบริโภคความขาวของครูสอนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2553
3 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
4 การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2551
5 ความสัมพันธ์หญิงชายและการตีตรา : เส้นทางชีวิตของหญิงไทย ในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีต่อผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2546
6 ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ปี พ.ศ. 2545
7 ความงามกับการสร้างทางสังคม : การทำศัลยกรรมใบหน้าของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย