ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัลลิกา ถาบุตร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 2
4 2552 1
5 2551 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้รายวิชา 187663 โดยเปลี่ยนจากการสอนแบบ Lecture Based Learning เป็นการสอนแบบ Action Based Learning
2 การเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้รายวิชา 187663 โดยเปลี่ยนจากการสอนแบบ Lecture Based Learning เป็นการสอนแบบ Action Based Learning
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาระบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนทรงกระบอก
4 การพัฒนาระบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนทรงกระบอก
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง กรรมวิธีการแยกเส้นใยธรรมชาติทางกายภาพเพื่ออุตสาหกรรมทอผ้าชุมชน
6 การพัฒนาระบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนทรงกระบอก II
ปี พ.ศ. 2552
7 เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยกระบวนการทางความร้อนเคมี
ปี พ.ศ. 2551
8 เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยกระบวนการทางความร้อนเคมี