ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มัตติกา พนมธรนิจกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การปรับปรุงวิธีต้านการชะกร่อนและการเก็บเกี่ยวน้ำในดิน โดยการปลูกพืชเชิงแถบอนุรักษ์เพื่อเพิ่มการผลิตพืชผสมในระบบเกษตรน้ำฝนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน
2 การใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับการปลูกพืชต้านการชะกร่อนเพื่อเพิ่มผลิตภาพของพืชผสมในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่สูง
3 การสูญเสียฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ภายใต้วิธีอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ บนที่ลาดชัน
ปี พ.ศ. 2552
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ของพืชที่ปลูกเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชัน โดยการลดการระเหยของน้ำ และปริมาณน้ำไหลป่าบนผิวดิน
ปี พ.ศ. 2551
5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและน้ำ ภายใต้การใช้ที่ดินแบบต่างๆ ที่บ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
6 การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืชในระบบวนเกษตรน้ำฝนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน