ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ภาวะสุขภาพและการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมดินเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาและประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในการวางแผนการจัดการความเค็มในลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของเหล็กและสังกะสีต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฟีโนไทป์ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในเชื้อ Candida duldiniensis
ปี พ.ศ. 2554
4 การตรวจวัดระดับ cystatin C ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโปรตีนในปัสสาวะเพื่อทำนายความผิดปกติของไต