ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนัส ใจมะสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การผลิตโฟมแก้วจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้เป็นวัสดุฉนวนความร้อน
2 A low silica, barium borate glass–ceramic for use as seals in planar SOFCs
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนากลาสเซรามิกสำหรับใช้ปิดผนึกเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
4 ผลของออกไซด์บางชนิดต่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวโดยความร้อนของแก้วบอโรซิลิเกต = Effects of some oxides on thermal expansion coefficient of borosilicate glasses / มนัส ใจมะสิทธิ์
5 ผลของออกไซด์บางชนิดต่อสัมประสิทธิ์การขยายตัว โดยความร้อนของแก้วบอโรซิลิเกต
ปี พ.ศ. 2548
6 การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์