ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนตรี ชูวงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีตตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
2 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีตตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
3 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีต ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 แหล่งทรัพยากรธรณีวิทยาและธรณีโบราณคดีทางภาคใต้ของประเทศกับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด สำหรับกิจกรรมการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
5 แหล่งทรัพยากรธรณีวิทยาและธรณีโบราณคดีทางภาคใต้ของประเทศกับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด สำหรับกิจกรรมการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
6 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
7 อัตราการกัดเซาะชายฝั่งจากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2548
8 อัตราการกัดเซาะชายฝั่งจากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
9 อัตราการกัดเซาะชายฝั่ง จากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2547
10 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
ปี พ.ศ. 2545
11 การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
12 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารีที่สัมพันธ์กับการสะสมตัวของแร่รัตนชาติในแอ่งบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี