ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณีมัย ทองอยู่
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- มณีมัย ทองอยู่,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 2
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2546 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
2 ยุทธศาสตร์การดำชีพของไทยพลัดถิ่นคืนถิ่นในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
4 Survivability and Autonamy in Southeast Asia : Perspectives from Land Use Changes and Resource Chains.
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการ จัดประชุมและเสวนาวิชาการเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรม
6 Impact of Urbanization on the Hinterland and Local Responses in the Mekong Region : A study of khan kaen,Thailand and Vang vieng Lao PDR
ปี พ.ศ. 2553
7 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคัดค้านเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี
8 ยุทธศาสตร์เพื่อการดำรงชีพของครัวเรือนชาวประมงชายขอบใน
ปี พ.ศ. 2552
9 การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2551
10 ทุนอุดหนุนวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง)
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการการให้ทุนสนับสนุนวารสารวิชาการแก่ "วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง" ของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2546
12 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาไทย : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง