ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑิรา นพรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 7
7 2551 4
8 2550 4
9 2547 1
10 2546 2
11 2544 1
12 2543 1
13 1086 1
14 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาการขยายผลของการหมุนเหวี่ยงและการกรองต่อประสิทธิภาพการสกัดแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของซอสยากิโทริโดยแปรชนิดและปริมาณจากสารให้ความหวานและแป้งดัดแปร
4 การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัวของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
6 Agglomeration mechanisms of cassava starch during pneumatic conveying drying. Carbohydrate Polymers
7 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
8 การลดการเกิดเม็ดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างกระบวนการแปรผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก
9 การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด
10 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม
ปี พ.ศ. 2552
11 การออกแบบระบบฟัซซีลอจิกในการควบคุมการหมักแบบอาหารแข็งในถังหมักแบบหมุน
12 การศึกษาและพัฒนาระบบระบายอากาศและความร้อนในถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน
13 การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
14 การลดการดูดซับน้ำมันในแป้งชุบทอดโดยใช้แป้งดัดแปรและสารไฮโดรคอลลอยด์
15 ผลของอุณหภูมิและสารcopigmentที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไชยานินจากดอกอัญชัน
16 ผลของอุณหภูมิและสาร copigment ที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน
17 การลดการดูดซับน้ำมันในแป้งชุบทอดโดยใช้แป้งดัดแปรและสารไฮโดรคอลลอยด์
ปี พ.ศ. 2551
18 การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร
19 ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง
20 การผลิตสีผสมอาหารจากข้าว : ผลของระดับการเกิดเจลลาติไนซ์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสี
21 ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง
ปี พ.ศ. 2550
22 การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์
23 การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นของโรงงานสับปะรดกระป๋อง
24 การผลิตสีผสมอาหารจากข้าว : ผลของระดับการเกิดเจลลาติไนซ์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสี
25 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปเม็ดสาคู: ผลของความเรียบผิวและความเร็วรอบของถังหมุนที่มีต่อคุณภาพของเม็ดสาคู
ปี พ.ศ. 2547
26 ผลของความสดของเนื้อปลาต่อคุณสมบัติของโซลและเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา
ปี พ.ศ. 2546
27 การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน
28 แนวทางการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตแป้งข้าว
ปี พ.ศ. 2544
29 การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2543
30 การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปเม็ดสาคู : ผลของความเรียบผิวและความเร็วรอบของถังหมุน ที่มีต่อคุณภาพของเม็ดสาคู