ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูวดล บุตรรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 2
2 2544 3
3 2543 1
4 2536 1
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซลล์เดี่ยวจากใบสับปะรดโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิส
2 พัฒนาการของดอกและผลสับปะรดภูเก็ตหลังใช้สารเคมีชักนำการออกดอก
ปี พ.ศ. 2544
3 พัฒนาการของดอกและผลสับปะรดภูเก็ตหลังใช้สารเคมีชักนำการออกดอก
4 การศึกษาพัฒนาการของดอกและผลสับปะรดภูเก็ตหลังจากใช้สารเคมีชักนำการออกดอก
5 พัฒนาการของดอกและผลสับปะรดภูเก็ตหลังใช้สารเคมีชักนำการออกดอก
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซลล์เดี่ยวจากใบสับปะรดโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิส
ปี พ.ศ. 2536
7 ผลของสาร Paclobutrazol ต่อการเพิ่มผลผลิตถั่วหรั่ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ผลของสาร Paclobutrazol ต่อการเพิ่มผลผลิตถั่วหรั่ง
9 ผลของสาร Paclobutrazol ต่อการเพิ่มผลผลิตถั่วหรั่ง
10 การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคบางชนิดในแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดภูเก็ต