ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูวดล ทรงประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2550 1
4 2549 3
5 2546 1
6 2545 1
7 2530 1
8 2524 1
9 2521 1
10 2519 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปลี่ยนแปลงของทุนเชื้อสายจีนในประเทสไทยตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
2 การค้าต่างประเทศของเมืองนครศรีธรรมราชสมัยต้นรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2550
3 วิจัยเรื่อง "พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทย"
ปี พ.ศ. 2549
4 ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 ชาวจีนในภาคใต้ของประเทศไทย
6 พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
7 ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
ปี พ.ศ. 2545
8 ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
ปี พ.ศ. 2530
9 ทุนจีนในภาคใต้ : บทวิเคราะห์เฉพาะยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ปี พ.ศ. 2524
10 ทฤษฎีการก่อตัวทางเศรษฐกิจสังคมกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2521
11 รายชื่อเอกสารจากโครงการประมวลกฎหมายและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการชลประทานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2519
12 นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ. 2475-2500)