ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูรี สาโคตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาวดี พนัสอำพน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2552 1
4 2550 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ชุดเฟอร์นิเจอร์แห่งจินตนาการสำหรับเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใต้ร่มพระบารมี
2 ชุดเฟอร์นิเจอร์แห่งจินตนาการสำหรับเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใต้ร่มพระบารมี
ปี พ.ศ. 2555
3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์สำหรับสปา