ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
4 2549 5
5 2548 2
6 2546 1
7 2545 1
8 2544 1
9 2534 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 A Framework of Ontology-based Tablet Production Supporting System for Drug Reformulation
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการวิจัยรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (โครงการย่อย9การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ encapsulated catechinจากเมี่ยงหมัก)
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาตำรับต้นแบบของแผ่นฟิล์มละลายเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนาตำรับต้นแบบของแผ่นฟิล์มละลายเฉียบพลัน
5 การวิจัยและพัฒนาตำรับยาเม็ดชนิดแตกตัวเฉียบพลันในปากที่ประกอบด้วยไคโตซานไฮโดรเจลบีดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
6 แผ่นสบู่ล้างหน้าผสมนำผึ้ง-ไคโตซาน
7 เจลล้างมือแบบไม่ใช้นำโดยใช้ไคโตแซนเป็นสารก่อเจล
8 การวิจัยและพัฒนาตำรับยาเม็ดแตกตัวเฉียบพลันในปากที่ประกอบด้วยไคโตซานไฮโดรเจลบีดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. 2548
9 การพัฒนาแผ่นขับหน้ามันจากโคโตซาน
10 การพัฒนายาเม็ดออนเดนซีตรอนชนิดละลายแบบเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2546
11 การวิจัยเพื่อหาคุณสมบัติและสูตรที่เหมาะสมสำหรับไคโตแซนที่จะนำมาใช้ในการเคลือบฟิล์มยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2545
12 การหาคุณลักษณะทางกายภาพของผงยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรูปของแข็ง
ปี พ.ศ. 2544
13 การหาคุณลักษณะทางกายภาพของผงยาสมุนไพร เพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์ในรูปของแข็ง
ปี พ.ศ. 2534
14 ธีโอฟิลินเมทริกซ์ชนิดควบคุมการปลดปล่อย ซึ่งเตรียมจากโคสเปรย์ดราย ธีโอฟิลิน-พอลิเมอร์-แชนแนลลิงเอเจนท์