ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบเปิดเผยชื่อยา ภาคขยาย 96 สัปดาห์ เพื่อศึกษาความปลอดภัยของยาอะพริซิทาบีน (apricitabine) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่เคยได้รับการรักษามาก่อน ซึ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการวิจัย AVX-301 หรือ AVX-302 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบันในหลายประเทศ แบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองด้านเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเอวีอี 5026 กับยาอีน็อกซาพารินสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางการแพทย์เฉียบพลัน ซึ่งมีการเค
3 การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิผลของการให้ยาอะนิดูลาฟังจินและยาโวริโคนาโซลร่วมกัน กับการให้ยาโวริโคนาโซลอย่างเดียว เมื่อใช้เป็นยาลำดับแรกในการรักาโรคติดเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสแบบลุกลามที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันหรือมีความเป็นไปได้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์
5 อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย