ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญโญ มีชำนะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Piyapa Muangman
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 7
2 สุรพล ภู่วิจิตร 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
4 พิธา ศรีบุศย์ดี 3
5 พีท หอมชื่น 2
6 ถิรเจต โตรอด 2
7 สง่า ตั้งชวาล 2
8 รณพีร์ ยอดสุวรรณ 2
9 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 2
10 Pinyo Meechumna 2
11 ชูเวช ชาญสง่าเวช 2
12 ไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ 1
13 ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ 1
14 คมสูรย์ สมประสงค์ 1
15 วิชา ประกายพรรณ 1
16 ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ 1
17 พงศธร ฟักทอง 1
18 ทวีทรัพย์ ทองส่งธรรม 1
19 น้ำทิพย์ เหมือนทองแท้ 1
20 คณิตภูมิ พิบูลนุรักษ์ 1
21 เอกณัฐ พัฒราช 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 เทียนไชย ตันไทย 1
24 วิกรม วัชระคุปต์ 1
25 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
26 นนทชัย อึ้งชัยพาณิชย์ 1
27 Quanchai Leepowpanth 1
28 สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 1
29 เฉลิมพล ใจหนัก 1
30 Supanee Jivasak-Apimas 1
31 ดาวัลย์ กังวัชกุล 1
32 วิชิต ศิริโชติ 1
33 Wichit Sirichote 1
34 Janchai Yingprayoon 1
35 Aree Wichainchai 1
36 จันทร์ชัย หญิงประยูร 1
37 ปรีชา เทียนสมประสงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2552 9
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2538 1
11 2537 1
12 2533 3
13 2532 1
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงคุณภาพฟอสโฟยิปซัมเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษากลไกการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2552
4 การเร่งการระเหยของน้ำเกลือในการทำนาเกลือด้วยหัวฉีดแบบสเปรย์
5 การศึกษาปัจจัยที่ควบคุมการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
6 การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป
7 การเก็บกลับคืนทองคำและทองแดงจากสินแร่ซัลไฟด์ของแหล่งแร่ภูทับฟ้า
8 การแยกเยื่อจากเปลือกไข่ด้วยเทคนิคการแต่งแร่
9 การเก็บกลับคืนทองคำและทองแดงจากสินแร่ซัลไฟด์ของแหล่งแร่ภูทับฟ้า
10 การแยกเยื่อจากเปลือกไข่ด้วยเทคนิคการแต่งแร่
11 Survey of sexual harassment among undergraduate females on campus :
12 การเร่งการระเหยของน้ำเกลือในการทำนาเกลือด้วยหัวฉีดแบบสเปรย์
ปี พ.ศ. 2551
13 การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2550
14 การเก็บกลับคืนโลหะทองแดงในตะกรันจากกระบวนการผลิตทองแดงด้วยเทคนิคทางฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2549
15 การปรับปรุงคุณภาพยิปซัมฟลูแก๊สแหล่งแม่เมาะโดยเทคนิคการแต่งแร่
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาการผลิตก๊าซจากลิกไนต์โดยใช้เทคโนโลยีแบบเบดนิ่ง
17 การลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง
ปี พ.ศ. 2546
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตปูนขาวโดยใช้เตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2538
19 การผลิตแอนติโมนีไตรออกไซด์โดยตรงจากแร่พลวงโดยกรรมวิธีไฮโดรเมทัลเลอร์จี
ปี พ.ศ. 2537
20 เครื่องแยกด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง เพื่อการแยกแร่
ปี พ.ศ. 2533
21 การแต่งแร่เฟลด์สปาร์โดยเทคนิคการแยกแร่แม่เหล็กความเข้มสูง แบบเปียกและการลอยแร่
22 การศึกษาลักษณะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแร่แมงกานีส สำหรับอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย
23 การผลิตไทเทเนียมออกไซด์จากแร่อิลเมไนต์
ปี พ.ศ. 2532
24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล